Anexa nr. 5 – Sinteza Raportului de evaluare al bunurilor – depus separat la dosarul de insolvență