Convocatorul adunării creditorilor debitorului SC Uniserv SRL nr. 10 din 10.01.2023