Convocatorul adunării creditorilor debitorului SC Uniserv SRL Vaslui nr. 501 din 21.08.2023