Peste 17 ani de experienţă în slujba clienţilor noştri.

Despre noi


Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L. este o societate profesională, membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu un capital social de 191.600 RON, cu unic obiect de activitate exercitarea profesiei de practician în insolvenţă conform O.U.G. 86/2006 şi Statutului profesiei, respectiv, activităţi de pre-insolvenţă, reorganizare şi lichidare.

Exercitarea neîntreruptă timp de peste 17 ani a profesiei de parctician în insolvență este dovada experienței acumulate și garantul gestionării cu profesionalism, corectitudine și promptitudine a tuturor activităţilor specifice de preinsolvenţă şi insolvenţă care ne-au fost încredințate.

Deși prevederile legii 85/2014 presează practicianul în insolvență la o anumită subiectivitate față de debitorii și creditorii îndrituiți de lege atât cu alegerea administratorului/lichidatorului judiciar provizoriu, cât și cu confirmarea acestuia, noi ne-am străduit întotdeauna să găsim acea cale care să complinească în cât mai mare măsură interesele tuturor părților implicate în procedură. Și cu siguranță am reușit, atâta timp cât, în toți cei 17 ani de exercitare a acestei profesii, niciun debitor sau creditor nu a formulat vreo plângere cu privire la activitatea noastră.

Practicianul în insolvenţă coordonator al acestei societăţi profesionale este d-l jrs. Bejinaru Ionuţ Richard, care, de la data de 05-12-2005, data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă definitiv, a practicat neîntrerupt această profesie, trecând, gradual, prin toate formele de organizare a profesiei prevăzute de lege, respectiv: până la data de 31.12.2006, angajat al unei mari societăți de profil; în perioada 01.01.2007 - 27.02.2008, asociat al aceluiași grup de societăți; în perioada 27.02.2008 - 15.07.2010, titular al propriului cabinet individual de insolvență, iar începând cu data de 16.07.2010, asociat unic al Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L.

Alături de echipele din care am făcut parte, ne-am adus aportul la buna derulare a unui portofoliu impresionant de proceduri de insolvenţă aflatepe rolul a mai multor tribunale județene din țară, activitate care a dus inevitabil la dobândirea unei vaste experienţe în cele mai diverse domenii de activitate.

De-a lungul anilor, am dezvoltat colaborarea cu diverși parteneri cu domenii conexe de activitate, pentru ca în caz de necesitate, să putem asigura completarea propriei echipe cu specialiști externi, cum ar fi: evaluatori autorizați, avocați, economiști, cadastriști, practicieni în insolvență etc.