Notificarea deschiderii procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitorului SC Sandu & Larisa Impex SRL