Procesul verbal al adunării creditorilor debitorului SC Uniserv SRL Vaslui